Sänkning av avgiften

Styrelsen har under året jobbat hårt med ekonomin och när vi gick över budgeten för 2018 och några år framåt så såg det väldigt positivt ut. Därför har styrelsen beslutat att sänka årsavgiften med 7.6%. Den nya avgiften kommer med nästa utskick av månadsavierna.