Mäklarinformation

Dokument
Se föreningens stadgar, ekonomisk plan och årsredovisningar under fliken dokument.

Allmänn information
I månadsavgiften ingår

 • Vatten (ja*)
 • Värme (nej)
 • Fast telefon (ja)
 • Telia TV (ja, paket ”Lagom”)
 • Bredband (ja,100/100 Mbit/s ingår)
 • Sophämtning (nej)

* Avstämning av vatten sker en gång om året, eventuell över/under-konsumtion justeras på avgiften.

För husen ingår

 • Garage
 • Förråd
 • Trädgård

För lägenheterna ingår

 • Parkering med laddbox
 • Förråd

Hur har avgiften varit de senaste två åren

 • Avgiftssänking 2017/2018 med runt 8%

Har föreningen beslutat om någon avgiftshöjning

 • Nej.

Har det gjorts en energideklaration

 • Ja (2019)

Har det genomförts en OVK (obligatorisk ventilationsbesiktning)

 • Ja (2018)

Anser föreningen ha några ekonomiska krav på säljaren i form av förfallna avgifter, självrisker, skadestånd eller dylikt

 • Nej

Eventuell överlåtelseavgift:

Eventuell pantsättningsavgift

Godkänns juridisk person?

Eventuellt hembud

Äkta eller oäkta förening?

 • Äkta förening

Trappstädning i lägenhetshuset sköts av

 • Boende

Är det ok med delat ägande? (ex. att en förälder äger med 10%)

Fastighetens byggår

 • Byggår: 2008

Finns det 3-fas el indraget?

 • Ja

Är fasaden putsad?

 • Nej

Är fasaden av typen enstegsfasad?

 • Nej

Vad är det för uppvärmning i husen?

 • Frånluftsvärmepump

Finns golvvärme?

 • I husen på hela bottenvåningen
 • I lägenheterna i badrummet

Har föreningen beslutat utföra någon större reparation eller ombyggnad av fastigheten?

 • Nej, inget fattat beslut. Ommålning gjordes sommaren år 2015.

Hur ska renoveringen finansieras? Påverkan på den enskilde bostadsrättsinnehavaren?

 • Ingen påverkan. Medel finns.

Antal lägenheter i föreningen?

 • 18 radhus.
 • 6 lägenheter i en fastighet.
 • En samlingslokal

Gemensamma utrymmen

 • Innergård
 • Sandlåda/lekstuga/rutschkana
 • Cykelställ med tak för lägenheterna

Följer det med bostadsrätten rätt till garageplats/p-plats?

 • Ja, nio hus har garage, nio carport, lägenheterna har p-plats (alla har laddboxar)

Leverantör av TV, telefoni och internet

 • Telia (fiber)
 • Internet: 100/100 Mbit/s ingår i avgiften, uppgraderingsbar till 1000/1000 Mbit/s

Föreningens kontaktperson

Föreningen förvaltas av

Revisorsringen Sverige AB
Distansgatan 2 | 421 37 Västra Frölunda
anja.lundblad@revisorsringen.se | www.brf.revisorsringen.se
031-709 85 96  |  Fax. 031-709 81 55

Överlåtelsehandlingar skickas till:

Dokument senast uppdaterat: 2021-03-01