Dokument

Klicka på länkarna för att läsa dokumenten direkt i din webbläsare. Där finns också möjlighet att spara dokumenten samt skriva ut dem.

Stadgar – uppdaterades senast på årsmöte 2018
Bostadspärm – Brf Taklöken

Dokument vid överlåtelse av bostadsrätt
Vattenavläsning vid överlåtelse av bostadsrätt

Dokument för om- och tillbyggnader
Regler avseende om-tillbyggnad
Mall avtal till- och ombyggnad
Riktlinjer avseende ombyggnad*
Solcellsinstallation Information och avtal

*Innan ni planerar en till- och ombyggnation, läs genom dokumentet ”Riktlinjer för utbyggnad”. Notera att beslut för till- och ombyggnationer tas enbart på styrelsemöten. I mer komplexa frågor kan det krävas två styrelsemöten innan beslut kan fattas.

Dokument för medgivande för emailadress
Medgivande för emailadress

Revisionsrapporter
Revisionsrapport 2017

Årsredovisningar
Årsredovisning 2022
Årsredovisning 2021
Årsredovisning 2020
Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2012