Kontakt

Kontakta styrelsen
epost: styrelsen@brftakloken.se

Styrelsen, som valdes i maj 2019:
Simon Niederhauser (ordförande)
Roman Martin (kassör)
Lena Maretic (ledamot)
Asmer Zisco (ledamot)
Daniel Andersson (sekreterare)
Hans Norinder (suppleant)

Adress:
Brf Taklöken
Taklöksvägen 2
417 49 Göteborg

Felanmälan
Felanmälan på allmänna utrymmen görs till styrelsen styrelsen@brftakloken.se.