Information för boende

Regler för häckhöjd

Följande regler gäller för häckhöjd på framsidan:

– Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

– Om du har hörntomt intill en gång- och cykelväg eller gata, se till att växter inte är högre än 80 cm från vägen i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

Illustrationer för att underlätta ovan skrivning finns på:
https://www.knivsta.se/sv-SE/Trafik-och-infrastruktur/Trafik-och-gator/Trafikregler-och-sakerhet/Hackar-och-buskage

Det är varje medlems eget ansvar att se till att dessa regler följs. Styrelsen kan komma att påpeka det om det inte följs.

Färg för grå husfasad

På bilden nedan är den färg som är framtagen för att matcha vår nuvarande färg på de grå husen. Denna skall användas vid behov av målning.
En reservburk finns tillgänglig, kontakta styrelsen för info.

Färg för husen med grå fasad.